MVO | Mijlpaal Produkten | webshop voor tegelzetgereedschap en tegelzetters materialen

Mijlpaal Produkten, maatschappelijk verantwoord ondernemen

DUURZAAMHEID BIJ Mijlpaal Produkten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de drijfveren van onze organisatie. Als Europeese organisatie willen we daarbij onze footprint zo laag mogelijk houden door duurzaam te investeren. Doordat we een salesorganisatie zijn met verkopers op de weg is dit een van onze aandachtsgebieden. Zo hebben we in een groen wagenpark geïnvesteerd zodat onze CO2-belasting minimaal is en de mobiliteitskosten ook lager zijn. We stimuleren hierbij dan ook onze werknemers om elektrische- of hybride auto’s te rijden. Kijkend naar ons hoofdkantoor in Maasland maken we gebruik van een bestaand kantoorgebouw, maar zijn we continue op zoek naar nieuwe middelen om ons kantoor zo groen mogelijk te maken. Zo zullen er in 2014 zonnepanelen op het dak worden geplaatst en wordt alle verlichting vervangen door LED-verlichting. Op deze wijze willen we een duurzame investering doen die zich op relatief korte termijn zal terugverdienen in een lagere energierekening. Bij deze concrete investeringen hebben we gebruik gemaakt van de fiscale stimuleringsregelingen van de overheid, maar dit is meer dan een steun in de rug voor ons beleid dan dat het een doel op zich is.

Indien er wordt gesproken over maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onze stakeholders van groot belang. Het gaat daarbij niet alleen om onze klanten en personeel, maar ook onze omgeving waarin we werkzaam. Bij Mijlpaal zijn we trots op onze medewerkers en willen we een werkomgeving creëren waarin individuen zich kunnen focussen op hun professionele ontwikkeling. We hebben daarbij een multicultureel werknemersbestand met verschillende achtergronden en perspectieven. Deze diversiteit maakt onze organisatie tot een opwindende en lonende omgeving om voor te werken. Onze inzet voor gelijke kansen en het creëren van een ondersteunende, flexibele werkomgeving heeft ons de reputatie gegeven van een aantrekkelijke werkgever.

We hebben daarbij een constante vraag naar stagiairs en elk jaar hebben we posities beschikbaar op de afdelingen verkoop, marketing, financiën en service. Per afdeling is er een traingingsplan opgesteld om de jongeren in een redelijk korte tijd te laten integreren in onze organisaties en werkervaring op te doen. Wij werken momenteel met 14 personen, waarvan 10 full timers.

Op directieniveau zal elk jaar een evaluatie plaatsvinden over het geïntegreerde MVO-beleid. Dit wordt begeleid door een externe adviseur die gespecialiseerd is in dit onderwerp. Doordat we een opstartende organisatie zijn in Nederland hebben we voor volgend jaar de volgende doelstellingen geformuleerd: - Het ontwikkelen van een nieuwe stakeholderanalyse. - Het opstellen van een ISO 9001 handboek en ons daarvoor laten certificeren.

Indien u vragen heeft over ons beleid of aanbevelingen horen we graag van u.

Met vriendelijke groet,

Lincoln Clarkson
Directeur